Voor gastouders

Gastouderopvang is een volwaardige kinderopvang. Door de kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving is er meer individuele aandacht voor het kind. Als gastouder ben je bezig met opvoedkunde (pedagogiek) over te brengen aan je opvangkinderen. Hierbij hou je rekening met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Het Pedagogisch Boomhuis is de ondersteuning voor gastouders om met verschillende activiteiten de pedagogische kwaliteiten van de gastouder toe te passen in de opvang.