Het Pedagogisch Boomhuis


Het Pedagogisch Boomhuis ondersteunt je als gastouder om je persoonlijke pedagogische kwaliteiten toe te passen in je gastouderopvang. Een pedagogische kwaliteit in de kinderopvang betekend; Het bevorderen van het welzijn en ontwikkeling van kinderen

De wortels van het Pedagogisch Boomhuis zijn de 4 pedagogische basisdoelen van professor Marianne Riksen Walraven. Deze doelen zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang.


1. Waarborgen van emotionele veiligheid

Hoe zorg je ervoor dat ieder kind zich prettig voelt?

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Hoe stimuleer je de opvangkinderen in de ontwikkeling van leren en ontdekken?

3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties

Hoe stimuleer je emotionele ontwikkeling zoals emoties, sociaal gedrag en relaties?

4. Overdragen van normen en waarden

Hoe breng je de opvangkinderen over wat wel en niet mag?


Als gastouder pas je deze basisdoelen vaak al ongemerkt al toe in je opvang. Het Pedagogisch Boomhuis helpt je om deze zichtbaar te maken voor je opvangkinderen, aangesloten ouders en de GGD.

Hiervoor hebben we een poster/ sticker waar je met wasbare stift 1 of meerder weekthema, s kunt opschrijven.

Je ontvangt van ons activiteiten die je hiervoor kunt gebruiken. De activiteiten van het Pedagogisch Boomhuis hebben weinig voorbereiding nodig en de hulpmiddelen zijn toegepast op de gebruikelijke huis en tuin gebruiksvoorwerpen. Je ontvangt activiteiten voor buiten en binnen zodat je kunt kiezen wanneer en welke activiteit je wilt toepassen.

In deze leeftijdsgerichte activiteiten hebben we voor je omschreven welk ontwikkeling (pedagogisch basisdoel) je toepast zoals; Creatief, spel, eten en drinken, ontdekken, techniek en proefjes, sport & bewegen, muziek, dans en drama, natuur, media.

Ook actuele problematiek is verwerkt in deze activiteiten zoals; pesten, omgaan met mobiele telefoon en digitale media.


Visie

Onze visie is om gastouders met behulp van activiteiten hun pedagogische kwaliteiten zichtbaar en aantoonbaar te maken.

Dit doen we met activiteiten, een Certificaat bij deelname aan het programma en vermelding op de website.